Sponsors Federacion Galega de Taekwondo

Log in
A+ A A-

Federación Galega Taekwondo

FGT ELECCIONS 2018 - CONVOCATORIA

CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS DA FGT

IMPORTANTE - PREGAMOS SE REVISE O REGULAMENTO ASÍ COMO CALENDARIO ELECTORAL FACILITADO A CONTINUACIÓN A EFECTOS DE RECLAMACIÓNS (PROCEDEMENTOS E PRAZOS). MOITAS GRACIAS. 

 

 

Sábado, 1 de Setembro de 2018  

 

CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS DA FEDERACIÓN GALEGA DE TAEKWONDO Á ASAMBLEA XERAL, COMISIÓN DELEGADA E PRESIDENCIA

COMUNICACIÓN OFICIAL  A TODO-LOS CLUBES, ÓS MEMBROS DA ASAMBLEA XERAL DA FGT E Á SXpD.

En cumprimento do Regulamento Electoral 2018 aprobado pola Asamblea Xeral da FGT e ratificado pola Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, CONVOCO a 05/09/2018, tal e coma indica o calendario electoral, as eleccións a membros da Asamblea Xeral, da Comisión Delegada e á Presidencia da FGT, quedando cesada a Xunta Directiva actual da FGT, e constituíndose ésta en Comisión Xestora.

Asimesmo, informo que a Xunta Electoral da FGT, con enderezo na sede da FGT, estará composta polos seguintes membros, seguindo os acordos da reunión da Asamblea Xeral da FGT de data 11 de xullo de 2018 celebrada en Riveira:

José Ángel Seguín Cid                PRESIDENTE

Ignacio Granero Martín               SECRETARIO

Alfonso Hermida Cid                   VOCAL

 

Nuria Gámez González               Suplente

Carlos Alberto Pérez Chávez      Suplente

Iria Diéguez Iglesias                    Suplente

 

A esta convocatoria adxúntase a seguinte documentación:

  • REGULAMENTO ELECTORAL APROBADO POLA ASAMBLEA E RATIFICADO POLA SXpD
  • CALENDARIO ELECTORAL FGT 2018
  • CENSOS PROVISIONAIS

  

Asdo. Juan Carlos Eiriz López

 

ENLACE PARA ALOXAMENTOS DE DOCUMENTACIÓN QUE SE IRÁ ACTUALIZANDO EN CUMPRIMENTO DO CALENDARIO ELECTORAL:

https://www.dropbox.com/sh/8lgaxb0rkfym0mu/AACsVx4cC2XgenC0TflrXdiCa?dl=0 

EXERCER DEREITO A VOTO POR CORREO: ENDEREZO SEGUNDO CONSTA NO REGULAMENTO - APARTADO DE CORREOS ASIGNADO: 2235.

 

  • Publicado en Novas

Calendario - Próximos eventos

TORNEO DE OURENSE - 22/09/2018

OPEN DE MOAÑA - 29 E 30/09/2018 

VER APARTADO CIRCULARES DA WEB

EN BREVE ABRIREMOS INSCRICIÓN A TRAVÉS DESTA WEB PARA CLUBES DE GALICIA E DE FÓRA. 

OS CLUBES DE FÓRA PODEN DESCARGAR A CONTINUACIÓN O MANUAL DE INSCRICIÓN.

CALQUERA DÚBIDA, PREGAMOS CONTACTEN DIRECTAMENTE COA ORGANIZACIÓN. MOITAS GRACIAS. 

 

 

  • Publicado en Novas

Open de Moaña 2018

APARTADO CIRCULARES DA WEB. EN BREVE ABRIREMOS INSCRICIÓN A TRAVÉS DESTA WEB TAEKWONDOGALEGO.COM 

INCLUIRASE TAMÉN A CATEGORÍA DE EXHIBICIÓN DE ADULTOS QUE NON FIGURA NA CIRCULAR. 

 

  • Publicado en Novas

Ranking de combate

A FGT PUBLICA UNHA VERSIÓN BETA DO RANKING DE COMBATE QUE XA ESTÁ ACCESIBLE A TRAVÉS NO SEGUINTE ENLACE:
 
 
SOMOS CONSCIENTES DE QUE PODE CONTER ERROS EN CANTO ÁS PUNTUACIÓNS SE REFIRE, SIMPLEMENTE QUEREMOS FACER CHEGAR A NOVA FERRAMENTA A TÓDOLOS INTERESADOS PARA QUE POIDADES REVISAR, VALORAR A AXUDARNOS A DEPURAR CALQUERA ERRO QUE POIDERA DARSE.
 
EN BREVE FAREMOS PÚBLICA A NOVA WEB DA FGT ASÍ COMA A INTRANET DE CLUBES. NESTA NOVA APLICACIÓN, IREMOS DANDO ACCESO A CLUBES E DEPORTISTAS PARA QUE A TRAVÉS DO PROPIO PERFIL SE POIDA PRESENTAR CALQUERA RECLAMACIÓN SOBRE OS ERROS DETECTADOS.
 
IRANSE RESOLVENDO TÓDALAS RECLAMACIÓNS QUE SE REMITAN SEGUINDO AS INDICACIÓNS E DENTRO DO PRAZO QUE SE FACILITE PARA A PRESENTACIÓN DAS MESMAS. EN BREVE RECIBIREDES UN MAIL Ó RESPECTO POLO QUE MENTRES, PREGAMOS TOMEDES NOTA DE CALQUERA INCIDENCIA PARA PRESENTAR POSTERIORMENTE E NO PRAZO INDICADO.
 
MOITAS GRACIAS

 

  • Publicado en Novas
Suscribirse a este canal RSS